องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย...
   

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิ...

  โครงการพัฒนาพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษ...
   

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเ...

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกส...
   

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นประธานเปิด...

  โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประ...
   

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจ...

 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019