องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  อบต.ช่องสมหมอ ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่...
   

อบต.ช่องสมหมอ ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที...

  วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลื...
    #องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ #ขอประชาสัมพันธ์ #วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ...
  ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 เลื...
    #ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส #วันเลือกตั้ง (X) สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย...
    วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกร...
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019