องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลื...
    #องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ #ขอประชาสัมพันธ์ #วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ...
  ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 เลื...
    #ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส #วันเลือกตั้ง (X) สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย...
    วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดกิจกร...
  โครงการพัฒนาพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษ...
   

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเ...

 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019