องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา...
   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอออกบริการประชาชนตรว...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอออกบริการประชาชนตรวจ ATK คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ภายในตำบลช่องส...

  อบต.ช่องสามหมอ ร่วมกับ กรมควบคุมความประพฤติ นำกลุ่...
   

อบต.ช่องสามหมอ ร่วมกับ กรมควบคุมความประพฤติ นำกลุ่มเป้าหมายบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ภายในตำบลช่องสาม...

  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอออกบริการประชาชนภาย...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอออกบริการประชาชนภายในตำบล ฉีดพ้นแอลกอร์ฮอร์ตามสถานที่สำคัญที่มีควา...

 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019