องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมพัฒนาผื่นป่าต้นน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติภูแลนค...
    ภารกิจวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะทีมงา...
  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมออกบริการฉีด...
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำนักป...
  บริการฉีดวัคซีน (สุนัข แมว) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนั...
    วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้สำน...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบเงินช่วย...
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้