องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดฝึกอบรมจิตอา...
   

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกค...

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น รักษ์ป่า รั...
   

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานในพิธี...

  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมา...
   

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผ...

  อบต.ช่องสามหมอ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ปร...
   

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้มอบหมายให้นาย...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้