องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  งานจัดเก็บรายให้บริการรับชำระภาษ๊นอกสำนักงาน
   

งานจัดเก็บรายได้ กองคลังให้บริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน ประจำปี  2564  เนื่องจากช่วงนี้...

  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอบริการจัดรถรับ-ส่ง ...
   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดให้มีรถบริก...

  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอมอบเงินและสิ่งของช่...
   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมคณะผู้บริหาร...

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินค่าพาหนะรับ-...
   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม โล่วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายสมปอง ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้