องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]64
2 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]69
3 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ ครั้งแรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]59
4 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 [ 4 ธ.ค. 2564 ]61
5 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงคหาคม 2564 [ 21 ส.ค. 2564 ]78
6 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงคหาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]74
7 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2564 วันที่ 23 เม.ย. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]140
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่1/2564) วันที่ 4 ก.พ.64 [ 4 ก.พ. 2564 ]134
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]140
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2-2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ย.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]135
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่้อวันที่ 21 ส.ค. 63 [ 21 ส.ค. 2563 ]144
12 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่้อวันที่ 10 ส.ค. 63 [ 10 ส.ค. 2563 ]141
13 รายงานการประชุมสภา [ 4 ส.ค. 2563 ]146
14 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ 29 ธันวาคม 2562 [ 4 ส.ค. 2563 ]152
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1-2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิ.ย.2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]134
16 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]128
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปี พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]148
18 รายงานประชุมสภา ปี 55 [ 21 ส.ค. 2555 ]150
19 รายงานการประชุมสภา ปี 53 [ 21 ส.ค. 2555 ]140
20 รายงานการประชุมสภา 54 [ 30 ธ.ค. 2554 ]149
 
หน้า 1|2