องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2564 วันที่ 23 เม.ย. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]49
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่1/2564) วันที่ 4 ก.พ.64 [ 4 ก.พ. 2564 ]49
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2563 ]46
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2-2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ย.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]47
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เมื่้อวันที่ 21 ส.ค. 63 [ 21 ส.ค. 2563 ]49
6 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่้อวันที่ 10 ส.ค. 63 [ 10 ส.ค. 2563 ]50
7 รายงานการประชุมสภา [ 4 ส.ค. 2563 ]55
8 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ 29 ธันวาคม 2562 [ 4 ส.ค. 2563 ]58
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1-2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิ.ย.2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]49
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]46
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปี พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]56
12 รายงานประชุมสภา ปี 55 [ 21 ส.ค. 2555 ]55
13 รายงานการประชุมสภา ปี 53 [ 21 ส.ค. 2555 ]47
14 รายงานการประชุมสภา 54 [ 30 ธ.ค. 2554 ]46
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 26 ธ.ค. 2554 ]48
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้ง ๓ม [ 26 ก.ค. 2554 ]49