องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]53
2 คู่มือการป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]52
3 คู่มือการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร [ 10 พ.ย. 2563 ]51
4 คู่มือการลาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 1 ต.ค. 2563 ]51
5 คู่มือการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]54