องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล [ 22 เม.ย. 2565 ]87
2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]79
3 คู่มือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]144
4 คู่มือการป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]138
5 คู่มือการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร [ 10 พ.ย. 2563 ]145
6 คู่มือการลาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 1 ต.ค. 2563 ]136
7 คู่มือการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]149