องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) [ 31 มี.ค. 2564 ]3
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]2
3 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]3
4 คำนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]3
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส่วนที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]1
6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2557 ]2
7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]1
8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2557 ]1
9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 4 ก.ค. 2557 ]6
10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]1
11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2557 ]1
12 ส่วนที่ 3 แบบใหม่ [ 4 ก.ค. 2557 ]3
13 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]4
14 ส่วนที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]1
15 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 4 ก.ค. 2557 ]2
16 ส่วนที่ 5 เกินศักยภาพ [ 4 ก.ค. 2557 ]2
17 สารบัญ [ 4 ก.ค. 2557 ]1
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 12 ต.ค. 2552 ]1