องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) [ 31 มี.ค. 2564 ]14
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]14
3 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]21
4 คำนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]15
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส่วนที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]17
6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2557 ]16
7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]13
8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2557 ]17
9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 4 ก.ค. 2557 ]24
10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]14
11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2557 ]20
12 ส่วนที่ 3 แบบใหม่ [ 4 ก.ค. 2557 ]11
13 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]17
14 ส่วนที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]17
15 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 4 ก.ค. 2557 ]13
16 ส่วนที่ 5 เกินศักยภาพ [ 4 ก.ค. 2557 ]16
17 สารบัญ [ 4 ก.ค. 2557 ]15
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 12 ต.ค. 2552 ]10