องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]21
2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส่วนที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]24
3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2557 ]22
4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]22
5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2557 ]24
6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 4 ก.ค. 2557 ]21
7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]24
8 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2557 ]24
9 ส่วนที่ 3 แบบใหม่ [ 4 ก.ค. 2557 ]24
10 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]24
11 ส่วนที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]20
12 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 4 ก.ค. 2557 ]3426
13 ส่วนที่ 5 เกินศักยภาพ [ 4 ก.ค. 2557 ]25
14 สารบัญ [ 4 ก.ค. 2557 ]23
15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 12 ต.ค. 2552 ]22