องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]7
2 คำนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]49
3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส่วนที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]44
4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2557 ]44
5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]46
6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2557 ]46
7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 4 ก.ค. 2557 ]41
8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]45
9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2557 ]44
10 ส่วนที่ 3 แบบใหม่ [ 4 ก.ค. 2557 ]47
11 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]49
12 ส่วนที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]42
13 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 4 ก.ค. 2557 ]3572
14 ส่วนที่ 5 เกินศักยภาพ [ 4 ก.ค. 2557 ]48
15 สารบัญ [ 4 ก.ค. 2557 ]46
16 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 12 ต.ค. 2552 ]52