องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คำนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]
2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส่วนที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]
3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2557 ]
4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]
5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2557 ]
6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 4 ก.ค. 2557 ]
7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]
8 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2557 ]
9 ส่วนที่ 3 แบบใหม่ [ 4 ก.ค. 2557 ]
10 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2