องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ก.พ. 2565 ]93
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ช่องสามหมอ [ 14 ก.พ. 2565 ]94
3 บันทึกแจ้งเวียนให้ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]105
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]107
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]84
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]136
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]139
8 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์ ประจำปี 2563 อบต.ช่องสามหมอ [ 10 ก.พ. 2564 ]148
9 บันทึกแจ้งเวียนพนักงานส่วนตำบลรับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 10 ก.พ. 2564 ]143
10 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.ช่องสามหมอ [ 9 ก.พ. 2564 ]141
11 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 9 ก.พ. 2564 ]144
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]138
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ต.ค. 2563 ]134
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]126
15 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 15 ม.ค. 2563 ]140
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]140
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]132