องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 19 เม.ย. 2562 ]
2 ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ [ 19 เม.ย. 2562 ]
3 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสกหาด หมู่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส [ 9 เม.ย. 2562 ]
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 5 ก.พ. 2562 ]
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 16 พ.ย. 2561 ]
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่8 [ 16 พ.ย. 2561 ]
8 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ [ 6 พ.ย. 2561 ]
9 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ [ 6 พ.ย. 2561 ]
10 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10