องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]35
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]48
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2564 ]48
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน 2047 บ้านนายมุพจน์ สู้ศึก - อู่ซ่อมช่างบาส หมู่ที่ 8 [ 6 ก.ย. 2564 ]49
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]59
7 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 12 มี.ค. 2564 ]56
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]68
9 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]59
10 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 1 ก.พ. 2564 ]63
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) [ 26 ม.ค. 2564 ]56
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 21 ม.ค. 2564 ]60
13 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม สายบ้านหนองหญ้าขาว-ถึงบ้านสายบัวแดง [ 14 ม.ค. 2564 ]66
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]58
15 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 8 ม.ค. 2564 ]53
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]59
17 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 18 พ.ย. 2563 ]59
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]57
19 ราคากลางบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ [ 12 พ.ย. 2563 ]60
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9