องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]11
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]69
4 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 18 เม.ย. 2565 ]48
5 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 18 เม.ย. 2565 ]48
6 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มี.ค. 2565 ]53
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งซัมเมอร์และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 14 มี.ค. 2565 ]50
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]101
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]62
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]134
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]143
12 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2564 ]140
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน 2047 บ้านนายมุพจน์ สู้ศึก - อู่ซ่อมช่างบาส หมู่ที่ 8 [ 6 ก.ย. 2564 ]142
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]151
15 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 12 มี.ค. 2564 ]148
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]162
17 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]154
18 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 1 ก.พ. 2564 ]160
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) [ 26 ม.ค. 2564 ]147
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 21 ม.ค. 2564 ]150
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9