องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]3
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2564 ]3
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน 2047 บ้านนายมุพจน์ สู้ศึก - อู่ซ่อมช่างบาส หมู่ที่ 8 [ 6 ก.ย. 2564 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]10
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 12 มี.ค. 2564 ]11
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]13
7 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 1 ก.พ. 2564 ]12
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) [ 26 ม.ค. 2564 ]11
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 21 ม.ค. 2564 ]11
11 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม สายบ้านหนองหญ้าขาว-ถึงบ้านสายบัวแดง [ 14 ม.ค. 2564 ]16
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]13
13 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 8 ม.ค. 2564 ]10
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]12
15 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 18 พ.ย. 2563 ]13
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]10
17 ราคากลางบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ [ 12 พ.ย. 2563 ]13
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]10
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองชนแดน - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 [ 14 ก.ย. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9