องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ - บ้านสายบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-005 หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง [ 19 พ.ค. 2566 ]2
2 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ - บ้านสายบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-005 หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง [ 12 พ.ค. 2566 ]1
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ - บ้านสายบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-005 หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง [ 2 พ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]4
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]3
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ - บ้านสายบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-005 หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]5
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายปราบศึก ดวงมณี - นานายอุทิศ หงษ์เวหา [ 14 มี.ค. 2566 ]4
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายกองพัน แสนตระกลู - บ้านนายชมภู พงษ์สระพัง [ 20 ก.พ. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]18
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]14
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]36
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]39
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]40
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]137
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]91
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]208
18 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 18 เม.ย. 2565 ]128
19 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 18 เม.ย. 2565 ]134
20 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มี.ค. 2565 ]121
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10