องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2564 ]34
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]54
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]63
4 ี่รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]62
5 รายงานงบการเงินประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]46
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2563 ]58
7 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]55
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2563 ]57
9 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]56
10 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]63
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]59
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]54
13 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]50
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 12 พ.ย. 2562 ]54
15 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]73
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2562 ]46
17 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]51
18 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2562 ]57
19 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]57
20 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7