องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]12
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]17
3 ี่รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]16
4 รายงานงบการเงินประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]11
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 15 ต.ค. 2563 ]18
6 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]13
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2563 ]15
8 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]15
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]20
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นปีสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]15
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]15
12 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]14
13 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 12 พ.ย. 2562 ]14
14 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]24
15 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2562 ]12
16 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]13
17 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2562 ]16
18 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]15
19 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]15
20 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 30 ม.ค. 2562 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7