องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 
กลุ่มสตรีทอผ้าหนองแดง  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้าโทเรลายไทย
 
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีทอผ้าหนองแดง
188 หนองแดง หมู่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
ติดต่อ : นางสวย แสงชัยภูมิ
   
กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองแดง  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้าโทเรลายไทย
 
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองแดง
10 หนองแดง หมู่ 1 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
ติดต่อ: นางหนูเคียน คามตะเคียน
   
อาหารแปรรูปแม่ลำยูร
รูปผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
 
 อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

     
หม่ำเนื้อ (211148)
ราคาขายปลีก 50 บาท/ชิ้น 
 
 หมำ

     
หมำ (รหัสโอทอป 360300044701)

 

 

 
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
  
หม่ำหมู (211148)
ราคาขายปลีก 50 บาท/ชิ้น 
 
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
ไส้กรอกหมู (211148)
ราคาขายปลีก 10 บาท/ชิ้น 
 
*** ขอบคุณข้อมูลจากจาก www.thaitambon.com ไทยตำบลดอทคอม