องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ช่องสามหมอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]63
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]50
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]50
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]52
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 24 ม.ค. 2565 ]48
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]51
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน พศจิกายน 2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]49
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]52
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]48
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]49
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]48
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]48
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]48
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]148
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]149
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]145
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]154
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]149
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]140
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]150
 
หน้า 1|2