องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]48
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ [ 10 เม.ย. 2566 ]65
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]57
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]43
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]40
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]49
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]35
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ช่องสามหมอ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 20 ต.ค. 2565 ]54
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]32
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]42
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]33
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]25
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]30
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]18
15 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ช่องสามหมอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]126
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]113
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]114
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]114
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 24 ม.ค. 2565 ]114
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน อบต.ช่องสามหมอ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]114
 
หน้า 1|2