องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 1 ก.ค. 2563 ]10
2 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 31 พ.ค. 2560 ]34
3 แผนสามปี 2557-2559 [ 4 ก.ค. 2556 ]28
4 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 6 [ 23 มิ.ย. 2554 ]26
5 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 5 โครงการที่เกินศักยภาพ [ 23 มิ.ย. 2554 ]30
6 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 5 สรุปบัญชีโครงการ [ 23 มิ.ย. 2554 ]27
7 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ [ 23 มิ.ย. 2554 ]28
8 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2554 ]27
9 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 3 [ 23 มิ.ย. 2554 ]24
10 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2554 ]26
11 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2554 ]32
12 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 3 มิ.ย. 2554 ]28
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4 [ 6 ม.ค. 2554 ]25
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 [ 6 ม.ค. 2554 ]29
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่1 [ 6 ม.ค. 2554 ]29
16 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2554 ]27
17 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 6 [ 6 ม.ค. 2554 ]26
18 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 5 (สรุปโครงการ) [ 6 ม.ค. 2554 ]28
19 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 5 (ที่เกินศักยภาพ) [ 6 ม.ค. 2554 ]28
20 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 4 [ 6 ม.ค. 2554 ]26
 
หน้า 1|2