องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 31 พ.ค. 2560 ]19
2 แผนสามปี 2557-2559 [ 4 ก.ค. 2556 ]19
3 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 6 [ 23 มิ.ย. 2554 ]19
4 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 5 โครงการที่เกินศักยภาพ [ 23 มิ.ย. 2554 ]16
5 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 5 สรุปบัญชีโครงการ [ 23 มิ.ย. 2554 ]17
6 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการ [ 23 มิ.ย. 2554 ]17
7 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2554 ]14
8 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 3 [ 23 มิ.ย. 2554 ]15
9 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2554 ]17
10 แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ส่วนที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2554 ]14
11 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 3 มิ.ย. 2554 ]16
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 4 [ 6 ม.ค. 2554 ]13
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 [ 6 ม.ค. 2554 ]20
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่1 [ 6 ม.ค. 2554 ]17
15 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2554 ]16
16 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 6 [ 6 ม.ค. 2554 ]19
17 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 5 (สรุปโครงการ) [ 6 ม.ค. 2554 ]13
18 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 5 (ที่เกินศักยภาพ) [ 6 ม.ค. 2554 ]17
19 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 4 [ 6 ม.ค. 2554 ]17
20 แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ส่วนที่ 3 [ 6 ม.ค. 2554 ]15
 
หน้า 1|2