องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8 [ 4 ต.ค. 2561 ]
3 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 7 [ 26 มิ.ย. 2561 ]
4 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 1 ก.พ. 2561 ]
5 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 [ 14 ธ.ค. 2560 ]
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 10 พ.ย. 2560 ]
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4- บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2560 ]
8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน [ 14 ก.ค. 2560 ]
9 ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลหม่ำชัยภูมิและของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 4 พ.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12