องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ปรกาศรายผู้สอบคัดเลือกได้และการขี้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 31 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 15 พ.ค. 2566 ]2
3 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]7
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2566 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 20 มี.ค. 2566 ]9
9 ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]30
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]17
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]52
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ต.ค. 2565 ]52
13 การกำหนดความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2565 ]64
14 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]80
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 ต.ค. 2565 ]78
16 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เปิดช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 21 มี.ค. 2565 ]188
17 ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]268
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]248
19 ประกาศขายวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ [ 17 พ.ย. 2564 ]240
20 วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]296
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10