องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ต.ค. 2565 ]20
3 การกำหนดความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2565 ]26
4 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]42
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 ต.ค. 2565 ]45
6 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เปิดช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 21 มี.ค. 2565 ]148
7 ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]225
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]220
9 ประกาศขายวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ [ 17 พ.ย. 2564 ]217
10 วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]248
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ [ 5 พ.ย. 2564 ]95
12 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]197
13 ประกาศ พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]188
14 คำสั่งเกี่ยวกับงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]94
15 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 2 ก.ย. 2564 ]212
16 คำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 ก.ค. 2564 ]96
17 คำสั่งมอบหมายงาน ของสำนักปลัด [ 15 ก.ค. 2564 ]81
18 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองคลัง [ 15 ก.ค. 2564 ]87
19 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองช่าง [ 15 ก.ค. 2564 ]78
20 คำสั่งมอบหมายงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 15 ก.ค. 2564 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10