องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552
Updated 10 October 2019

กองช่าง

นายไพโรจน์  ขำประไพ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภัทรพงศ์  จอกทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสาวจริยา เกมชัยภูมิ
นายศุภโชค หงษ์วิหก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า