องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ท่าบ้าน)บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 14 พ.ค. 2555 ]
2 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่องเขาภูแลนคา หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ค. 2555 ]
3 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]
4 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ [ 17 ต.ค. 2554 ]
6 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 3 ส.ค. 2554 ]
7 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2554 ]
8 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2554 ]
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 8 ก.ค. 2554 ]
10 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 8 ก.ค. 2554 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10