องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 1 ก.ค. 2558 ]
2 โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. ด้านหลัง [ 4 ก.พ. 2558 ]
3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม [ 4 ก.พ. 2558 ]
4 ประกาศสอบราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถขยะ 1 คัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 15 ธ.ค. 2557 ]
5 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ต.ค. 2557 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]
7 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำเสีย ม. 1 [ 23 พ.ค. 2557 ]
8 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.3 [ 23 พ.ค. 2557 ]
9 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.8 [ 23 พ.ค. 2557 ]
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 ก.ย. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10