องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 ก.ย. 2556 ]27
102 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้างอบต.ช่องสาหมอ [ 15 ส.ค. 2556 ]31
103 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกจากหน้าโรงนมไปตามถนนบ้านชนแดนหมู่ 5 [ 15 ส.ค. 2556 ]30
104 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]23
105 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]25
106 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2556 ]24
107 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 8 มี.ค. 2556 ]27
108 ประกาศรับสมัครแรงงานท้องถิ่น"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา" [ 30 ส.ค. 2555 ]23
109 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2555 ]25
110 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2555 ]25
111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2555 ]23
112 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ท่าบ้าน)บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 14 พ.ค. 2555 ]23
113 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่องเขาภูแลนคา หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ค. 2555 ]24
114 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]25
115 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]25
116 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ [ 17 ต.ค. 2554 ]24
117 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 3 ส.ค. 2554 ]25
118 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2554 ]45
119 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2554 ]26
120 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 8 ก.ค. 2554 ]26
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7