องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2- บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 2 ธ.ค. 2558 ]
2 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล ลงเฉพาะจุดชำรุดเสียหาย [ 1 ก.ย. 2558 ]
3 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนดำ - วัดป่าประชามงคล )บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 28 ก.ค. 2558 ]
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนนเดิม-หน้าบ้านนายคำสี หงส์เวหา)บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2558 ]
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าไพรศิลา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ค. 2558 ]
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะ บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]
9 โครงการขุดรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมขุดวางท่อ 3 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 1 ก.ค. 2558 ]
10 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสีย พร้อมเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 [ 1 ก.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10