องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าไพรศิลา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ค. 2558 ]21
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]20
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะ บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]48
84 โครงการขุดรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมขุดวางท่อ 3 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 1 ก.ค. 2558 ]22
85 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสีย พร้อมเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 [ 1 ก.ค. 2558 ]21
86 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 1 ก.ค. 2558 ]23
87 โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. ด้านหลัง [ 4 ก.พ. 2558 ]19
88 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม [ 4 ก.พ. 2558 ]20
89 ประกาศสอบราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถขยะ 1 คัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 15 ธ.ค. 2557 ]20
90 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ต.ค. 2557 ]20
91 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]19
92 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำเสีย ม. 1 [ 23 พ.ค. 2557 ]19
93 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.3 [ 23 พ.ค. 2557 ]20
94 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.8 [ 23 พ.ค. 2557 ]19
95 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 ก.ย. 2556 ]20
96 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้างอบต.ช่องสาหมอ [ 15 ส.ค. 2556 ]25
97 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกจากหน้าโรงนมไปตามถนนบ้านชนแดนหมู่ 5 [ 15 ส.ค. 2556 ]24
98 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]20
99 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]19
100 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2556 ]20
 
|1|2|3|4หน้า 5|6