องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2555 ]2
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2555 ]1
83 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ท่าบ้าน)บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 14 พ.ค. 2555 ]2
84 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่องเขาภูแลนคา หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ค. 2555 ]4
85 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]5
86 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]2
87 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ [ 17 ต.ค. 2554 ]1
88 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 3 ส.ค. 2554 ]2
89 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2554 ]0
90 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2554 ]2
91 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 8 ก.ค. 2554 ]4
92 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 8 ก.ค. 2554 ]3
93 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 [ 8 ก.ค. 2554 ]1
94 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]3
95 ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล ลงเฉพาะจุดชำรุดเสียหาย [ 30 พ.ย. 542 ]1
96 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]4
97 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]2
 
|1|2|3|4หน้า 5