องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเหมือดแอ่ [ 10 พ.ย. 2560 ]29
62 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเหมือดแอ่ [ 30 ต.ค. 2560 ]24
63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวบานเย็น [ 30 ต.ค. 2560 ]41
64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2560 ]20
65 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 8 ส.ค. 2560 ]19
66 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 8 [ 8 ส.ค. 2560 ]18
67 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2560 ]18
68 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย หมู่ 1 [ 30 มิ.ย. 2560 ]20
69 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2560 ]20
70 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 21 เม.ย. 2560 ]19
71 รายงานผลการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 27 มี.ค. 2560 ]21
72 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าที่ทำการ อบต. [ 8 มี.ค. 2560 ]21
73 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านหนองหญ้าขาว ม.4 – บ้านหนองแดง ม.8) [ 21 ธ.ค. 2559 ]18
74 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารห้องประชุม [ 20 ธ.ค. 2559 ]22
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงนมบ้านชนแดน หมู่ที่ 5-บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 2 ธ.ค. 2558 ]19
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2- บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 2 ธ.ค. 2558 ]19
77 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล ลงเฉพาะจุดชำรุดเสียหาย [ 1 ก.ย. 2558 ]19
78 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]20
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนดำ - วัดป่าประชามงคล )บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 28 ก.ค. 2558 ]21
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนนเดิม-หน้าบ้านนายคำสี หงส์เวหา)บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2558 ]21
 
|1|2|3หน้า 4|5|6