องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการขุดรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมขุดวางท่อ 3 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 1 ก.ค. 2558 ]2
62 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสีย พร้อมเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 [ 1 ก.ค. 2558 ]2
63 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 1 ก.ค. 2558 ]0
64 โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. ด้านหลัง [ 4 ก.พ. 2558 ]1
65 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม [ 4 ก.พ. 2558 ]2
66 ประกาศสอบราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถขยะ 1 คัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 15 ธ.ค. 2557 ]4
67 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ต.ค. 2557 ]4
68 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]3
69 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำเสีย ม. 1 [ 23 พ.ค. 2557 ]4
70 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.3 [ 23 พ.ค. 2557 ]1
71 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.8 [ 23 พ.ค. 2557 ]3
72 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 ก.ย. 2556 ]3
73 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้างอบต.ช่องสาหมอ [ 15 ส.ค. 2556 ]2
74 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกจากหน้าโรงนมไปตามถนนบ้านชนแดนหมู่ 5 [ 15 ส.ค. 2556 ]3
75 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]2
76 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]5
77 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2556 ]1
78 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 8 มี.ค. 2556 ]2
79 ประกาศรับสมัครแรงงานท้องถิ่น"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา" [ 30 ส.ค. 2555 ]2
80 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2555 ]1
 
|1|2|3หน้า 4|5