องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่8 [ 16 พ.ย. 2561 ]38
42 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ [ 6 พ.ย. 2561 ]29
43 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ [ 6 พ.ย. 2561 ]30
44 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2561 ]34
45 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 - บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 3 ส.ค. 2561 ]30
46 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 3 [ 31 พ.ค. 2561 ]39
47 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 [ 31 พ.ค. 2561 ]67
48 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 30 มี.ค. 2561 ]34
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 14 มี.ค. 2561 ]28
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 12 มี.ค. 2561 ]28
51 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2561 ]28
52 ราคากลางโครงการปรับปรุงประปาบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2561 ]28
53 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 [ 22 ม.ค. 2561 ]34
54 ราคากลางโครงการปรับปรุงลำห้วยยาง [ 22 ม.ค. 2561 ]28
55 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร [ 22 ม.ค. 2561 ]27
56 ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2561 ]26
57 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 22 ม.ค. 2561 ]35
58 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 16 ม.ค. 2561 ]25
59 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 12 ม.ค. 2561 ]26
60 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระน้ำโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง ตำบลช่องสามหมอ แบบมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ำ [ 29 พ.ย. 2560 ]30
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7