องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2560 ]2
42 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 8 ส.ค. 2560 ]4
43 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 8 [ 8 ส.ค. 2560 ]3
44 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2560 ]2
45 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย หมู่ 1 [ 30 มิ.ย. 2560 ]2
46 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2560 ]2
47 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 21 เม.ย. 2560 ]3
48 รายงานผลการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 27 มี.ค. 2560 ]1
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าที่ทำการ อบต. [ 8 มี.ค. 2560 ]5
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านหนองหญ้าขาว ม.4 – บ้านหนองแดง ม.8) [ 21 ธ.ค. 2559 ]7
51 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารห้องประชุม [ 20 ธ.ค. 2559 ]1
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงนมบ้านชนแดน หมู่ที่ 5-บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 2 ธ.ค. 2558 ]1
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2- บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 2 ธ.ค. 2558 ]0
54 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล ลงเฉพาะจุดชำรุดเสียหาย [ 1 ก.ย. 2558 ]6
55 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]0
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนดำ - วัดป่าประชามงคล )บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 28 ก.ค. 2558 ]2
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนนเดิม-หน้าบ้านนายคำสี หงส์เวหา)บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2558 ]4
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าไพรศิลา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ค. 2558 ]1
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]2
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะ บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]1
 
|1|2หน้า 3|4|5