องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 [ 31 พ.ค. 2561 ]22
22 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 30 มี.ค. 2561 ]20
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 14 มี.ค. 2561 ]22
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 12 มี.ค. 2561 ]18
25 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2561 ]21
26 ราคากลางโครงการปรับปรุงประปาบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2561 ]24
27 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 [ 22 ม.ค. 2561 ]20
28 ราคากลางโครงการปรับปรุงลำห้วยยาง [ 22 ม.ค. 2561 ]18
29 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร [ 22 ม.ค. 2561 ]18
30 ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2561 ]23
31 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 22 ม.ค. 2561 ]21
32 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 16 ม.ค. 2561 ]20
33 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 12 ม.ค. 2561 ]17
34 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระน้ำโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง ตำบลช่องสามหมอ แบบมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ำ [ 29 พ.ย. 2560 ]23
35 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปา แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 20 พ.ย. 2560 ]17
36 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]19
37 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]19
38 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]16
39 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เอกสารแนบเพิ่มเติม [ 20 พ.ย. 2560 ]23
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวบานเย็น [ 10 พ.ย. 2560 ]18
 
|1หน้า 2|3|4|5