องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนของ อบต.ช่องสามหมอ [ 24 ม.ค. 2567 ]16
2 คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2566 ]88
3 คู่มือป้องกันไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]67
4 คู่มือป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]73
5 คู่มือประมวลจริยธรรม [ 19 เม.ย. 2566 ]65
6 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]59
7 คู่มือการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร [ 19 เม.ย. 2566 ]51
8 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล [ 22 เม.ย. 2565 ]250
9 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]176
10 คู่มือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร [ 30 มี.ค. 2564 ]270
11 คู่มือการป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]228
12 คู่มือการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร [ 10 พ.ย. 2563 ]283
13 คู่มือการลาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 1 ต.ค. 2563 ]224
14 คู่มือการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]296