องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2566 ]33
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]27
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ส.ค. 2566 ]35
5 อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด [ 4 ก.ค. 2566 ]33
6 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]38
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ปรกาศรายผู้สอบคัดเลือกได้และการขี้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 31 พ.ค. 2566 ]46
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 15 พ.ค. 2566 ]32
9 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]47
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]46
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]52
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2566 ]35
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2566 ]32
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 20 มี.ค. 2566 ]41
15 ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]61
16 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]52
17 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.ช่้องสามหมอ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]37
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]79
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ต.ค. 2565 ]83
20 การกำหนดความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2565 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10