องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ [ 18 เม.ย. 2567 ]32
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ [ 26 มี.ค. 2567 ]13
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 11 มี.ค. 2567 ]20
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 ก.พ. 2567 ]38
5 เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือ แบบวัด EIT ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]47
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหาร) [ 10 ม.ค. 2567 ]32
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2566 ]74
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]57
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]69
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ส.ค. 2566 ]65
12 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ช่องสามหมอ [ 18 ก.ค. 2566 ]3
13 อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด [ 4 ก.ค. 2566 ]97
14 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]72
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ปรกาศรายผู้สอบคัดเลือกได้และการขี้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 31 พ.ค. 2566 ]69
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 15 พ.ค. 2566 ]55
17 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]66
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]72
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]102
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2566 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11