องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 ก.พ. 2567 ]15
2 เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือ แบบวัด EIT ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]13
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหาร) [ 10 ม.ค. 2567 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2566 ]52
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]38
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 16 ต.ค. 2566 ]37
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ส.ค. 2566 ]44
9 อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด [ 4 ก.ค. 2566 ]63
10 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]55
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ปรกาศรายผู้สอบคัดเลือกได้และการขี้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 31 พ.ค. 2566 ]55
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 15 พ.ค. 2566 ]40
13 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]55
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]56
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]85
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มี.ค. 2566 ]40
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2566 ]39
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 20 มี.ค. 2566 ]46
19 ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]72
20 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11