องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร

    รายละเอียดข่าว

คู่มือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ    เอกสารประกอบ

คู่มือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ