องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เลขที่ 95 หมู่ 7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ 0-4405-2508 โทรสาร 0-4405-2545
E- mail: admin@chongsammor.go.th
Web Site : WWW.CHONGSAMMOR.GO.TH

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ