องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการลาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการลาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ    เอกสารประกอบ

คู่มือการลาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ