องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล    เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ