องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]9
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]8
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]9
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]8
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]8
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]6
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]6
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]7
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]9
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]8
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]6