องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]46
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]80
3 ประกาศร่ยงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]95
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]118
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]127
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]126
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]124
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]115
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]121
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]119
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 12 ต.ค. 2563 ]112
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]114
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]114
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]114
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]112
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]115
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]118
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]118
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]119
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]111