องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ