องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ