องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1


ประกาศร่ยงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศร่ยงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ