องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารสว่นตำบลช่องสามหมอ [ 4 เม.ย. 2566 ]157
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]124
3 คำสั่งการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต อบต.ช่องสามหมอ [ 25 ม.ค. 2566 ]96
4 การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]165
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]208
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ช่องสามหมอ [ 6 ม.ค. 2564 ]234