องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 5 ต.ค. 2565 ]63
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) [ 31 มี.ค. 2564 ]259
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]257
4 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]351
5 คำนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]268
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส่วนที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]329
7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2557 ]282
8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]277
9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2557 ]259
10 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 4 ก.ค. 2557 ]271
11 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 4 ก.ค. 2557 ]261
12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 4 ก.ค. 2557 ]271
13 ส่วนที่ 3 แบบใหม่ [ 4 ก.ค. 2557 ]293
14 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 4 ก.ค. 2557 ]311
15 ส่วนที่ 2 [ 4 ก.ค. 2557 ]257
16 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 4 ก.ค. 2557 ]310
17 ส่วนที่ 5 เกินศักยภาพ [ 4 ก.ค. 2557 ]255
18 สารบัญ [ 4 ก.ค. 2557 ]243
19 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 12 ต.ค. 2552 ]276