องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ