องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]194
162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะ บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 28 ก.ค. 2558 ]184
163 โครงการขุดรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมขุดวางท่อ 3 จุด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 1 ก.ค. 2558 ]202
164 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสีย พร้อมเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 [ 1 ก.ค. 2558 ]232
165 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 1 ก.ค. 2558 ]183
166 โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. ด้านหลัง [ 4 ก.พ. 2558 ]186
167 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม [ 4 ก.พ. 2558 ]190
168 ประกาศสอบราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถขยะ 1 คัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 15 ธ.ค. 2557 ]183
169 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 ต.ค. 2557 ]188
170 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]197
171 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างรางระบายน้ำเสีย ม. 1 [ 23 พ.ค. 2557 ]195
172 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.3 [ 23 พ.ค. 2557 ]184
173 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ม.8 [ 23 พ.ค. 2557 ]190
174 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 ก.ย. 2556 ]173
175 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้างอบต.ช่องสาหมอ [ 15 ส.ค. 2556 ]189
176 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกจากหน้าโรงนมไปตามถนนบ้านชนแดนหมู่ 5 [ 15 ส.ค. 2556 ]188
177 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]193
178 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]186
179 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2556 ]184
180 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 8 มี.ค. 2556 ]230
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11