องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายปราบศึก ดวงมณี - นานายอุทิศ หงษ์เวหา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายปราบศึก ดวงมณี - นานายอุทิศ หงษ์เวหา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ