องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวบานเย็น [ 30 ต.ค. 2560 ]240
142 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2560 ]236
143 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 8 ส.ค. 2560 ]183
144 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำเสีย หมู่ที่ 8 [ 8 ส.ค. 2560 ]222
145 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำและขุดวางท่อ หมู่ที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2560 ]197
146 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2560 ]241
147 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย หมู่ 1 [ 30 มิ.ย. 2560 ]191
148 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2560 ]189
149 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 21 เม.ย. 2560 ]187
150 รายงานผลการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 27 มี.ค. 2560 ]199
151 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าที่ทำการ อบต. [ 8 มี.ค. 2560 ]190
152 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านหนองหญ้าขาว ม.4 – บ้านหนองแดง ม.8) [ 21 ธ.ค. 2559 ]235
153 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารห้องประชุม [ 20 ธ.ค. 2559 ]191
154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงนมบ้านชนแดน หมู่ที่ 5-บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 2 ธ.ค. 2558 ]193
155 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2- บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 2 ธ.ค. 2558 ]195
156 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล ลงเฉพาะจุดชำรุดเสียหาย [ 1 ก.ย. 2558 ]193
157 โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]193
158 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนดำ - วัดป่าประชามงคล )บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 28 ก.ค. 2558 ]188
159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนนเดิม-หน้าบ้านนายคำสี หงส์เวหา)บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2558 ]184
160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าไพรศิลา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ค. 2558 ]202
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11