องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่4 - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 8 มี.ค. 2561 ]229
122 ราคากลางโครงการปรับปรุงประปาบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2561 ]251
123 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 [ 22 ม.ค. 2561 ]239
124 ราคากลางโครงการปรับปรุงลำห้วยยาง [ 22 ม.ค. 2561 ]238
125 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร [ 22 ม.ค. 2561 ]241
126 ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะ [ 22 ม.ค. 2561 ]254
127 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 22 ม.ค. 2561 ]250
128 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 16 ม.ค. 2561 ]181
129 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่คอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 12 ม.ค. 2561 ]239
130 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระน้ำโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 บ้านสายบัวแดง ตำบลช่องสามหมอ แบบมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ำ [ 29 พ.ย. 2560 ]252
131 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปา แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 20 พ.ย. 2560 ]262
132 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เอกสารแนบเพิ่มเติม [ 20 พ.ย. 2560 ]201
133 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]237
134 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]192
135 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]189
136 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมเอกสารแนบ [ 20 พ.ย. 2560 ]191
137 ราคากลางโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งสระโคกไม้งาม บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 เอกสารแนบเพิ่มเติม [ 20 พ.ย. 2560 ]189
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองบัวบานเย็น [ 10 พ.ย. 2560 ]226
139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเหมือดแอ่ [ 10 พ.ย. 2560 ]241
140 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเหมือดแอ่ [ 30 ต.ค. 2560 ]242
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11