องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]177
102 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]231
103 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 [ 19 เม.ย. 2562 ]202
104 ราคากลางก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถ อบต.ช่องสามหมอ [ 19 เม.ย. 2562 ]179
105 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโสกหาด หมู่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]183
106 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส [ 9 เม.ย. 2562 ]191
107 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 5 ก.พ. 2562 ]236
108 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 16 พ.ย. 2561 ]247
109 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่8 [ 16 พ.ย. 2561 ]246
110 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ [ 6 พ.ย. 2561 ]234
111 ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลช่องสามหมอ [ 6 พ.ย. 2561 ]196
112 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ คอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 30 ต.ค. 2561 ]228
113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2561 ]198
114 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 - บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 3 ส.ค. 2561 ]184
115 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 [ 22 มิ.ย. 2561 ]194
116 ราคากลางโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ 3 [ 31 พ.ค. 2561 ]186
117 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 [ 31 พ.ค. 2561 ]257
118 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 30 มี.ค. 2561 ]255
119 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 14 มี.ค. 2561 ]189
120 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 12 มี.ค. 2561 ]225
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11