องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]217
42 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ย. 2564 ]224
43 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน 2047 บ้านนายมุพจน์ สู้ศึก - อู่ซ่อมช่างบาส หมู่ที่ 8 [ 6 ก.ย. 2564 ]233
44 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]237
45 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 12 มี.ค. 2564 ]229
46 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]245
47 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านหนองแดง [ 3 มี.ค. 2564 ]235
48 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 1 ก.พ. 2564 ]248
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดงถึงบ้านหนองหญ้าขาว (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) [ 26 ม.ค. 2564 ]225
50 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 21 ม.ค. 2564 ]226
51 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม สายบ้านหนองหญ้าขาว-ถึงบ้านสายบัวแดง [ 14 ม.ค. 2564 ]239
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]221
53 ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-002 สายบ้านหนองหญ้าขาว-บ้านสายบัวแดง [ 8 ม.ค. 2564 ]224
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]212
55 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 18 พ.ย. 2563 ]257
56 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]239
57 ราคากลางบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ภายในตำบลช่องสามหมอ [ 12 พ.ย. 2563 ]269
58 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]216
59 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]208
60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองชนแดน - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 [ 14 ก.ย. 2563 ]202
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11