องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]33
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ - บ้านสายบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.49-005 หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]35
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายปราบศึก ดวงมณี - นานายอุทิศ หงษ์เวหา [ 14 มี.ค. 2566 ]32
25 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายกองพัน แสนตระกลู - บ้านนายชมภู พงษ์สระพัง [ 20 ก.พ. 2566 ]32
26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]46
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]42
28 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]63
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]69
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]64
31 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]167
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]118
33 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]245
34 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 18 เม.ย. 2565 ]161
35 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 18 เม.ย. 2565 ]189
36 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มี.ค. 2565 ]147
37 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งซัมเมอร์และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 14 มี.ค. 2565 ]154
38 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]186
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]159
40 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]220
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11