องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรับสมัครแรงงานท้องถิ่น"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา" [ 30 ส.ค. 2555 ]205
182 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2555 ]204
183 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2555 ]193
184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2555 ]195
185 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร(ท่าบ้าน)บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 [ 14 พ.ค. 2555 ]189
186 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่องเขาภูแลนคา หมู่ที่ 5 [ 14 พ.ค. 2555 ]192
187 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]200
188 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตภายในตำบล [ 21 พ.ย. 2554 ]193
189 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ [ 17 ต.ค. 2554 ]203
190 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2554 ]199
191 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 3 ส.ค. 2554 ]190
192 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2554 ]194
193 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2554 ]251
194 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 8 ก.ค. 2554 ]251
195 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 8 ก.ค. 2554 ]214
196 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 [ 8 ก.ค. 2554 ]199
197 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]190
198 ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล ลงเฉพาะจุดชำรุดเสียหาย [ 30 พ.ย. 542 ]201
199 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]192
200 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]196
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11