องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ