องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ