องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ