องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ