องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ