องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ