องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ