องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตาม File แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ