องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดตาม File ที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ช่องสามหมอ