องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammor.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]74
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]85
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]97
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 เม.ย. 2565 ]159
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]159
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]168
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]241
8 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 มี.ค. 2564 ]246
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]278
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 [ 19 ธ.ค. 2555 ]323
11 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2553 ]256